Екология, истинската природа на планината

Централна Стара планина е екологично чист район. Района се радва на непокътната природа и е част от Националния Централен парк на Стара планина. Това е една от най - ценните и най - големи защитени територии. Вековните гори са убежище на катерици, вълци, диви кози, диви прасета. А над тях се вият орли, ястреби, соколи.

Любителите на природата могат да бъдат зарадвани от запазената флора и фауна. Можете да се наситите на горски плодове - боровинки, дренки, диви ягоди, гъби и лековити билки. Планинските поляни са застлани с пъстър килим от най - различни цветове. Красотата на района е допълнена от най - различни красиви цветя, които в препълнените със стока градски цветарски магазини никога не е имало.

Националния Централен парк на Стара планина

Националния Централен парк на Стара планина

Природата е ваяла с векове релефа на зашеметяващите скални стени и пропасти, в дъното на които шумят водопади, образувани от минаващата през селото р. Видима. Минавайки през гората, по виещата се над реката утъпкана пътека се спирате, за да се полюбувате на поредното малко водопадче, в близост до което намирате следващата чешма в скалата с бликаща минерална вода.

В района на гр. Троян и гр. Априлци се намират природните резервати "Козя стена", "Стенето", "Северен Джендем". Те са част от националния парк "Централен Балкан".

Тук се срещат реки и застрашени растения, старопланински еделвайс, алпийска роза, вековни букови, елови и смърчови гори, редки диви животни и птици - кафява мечка, дива коза, скален орел, вълк, врабчова кукумявка и др. В резерват "Северен Джендем" се намират около 30 водопада. Един от тях е "Райското пръскало".