Фотогалерия

Снимки от къщата, селото и околноста.

Skandalo mountain house
Skandalo mountain house Skandalo mountain house Skandalo mountain house Skandalo mountain house Skandalo mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house mountain house Church Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature